Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 19–19 | Cite as

Verzin een list

  • Pauline Meurs
Column
  • 100 Downloads

Samenvatting

Kort geleden bezocht ik de nachtopvang - die tegenwoordig overdag ook vol is - van het Leger des Heils. Daar sprak ik een bezoeker die verstrikt was geraakt in de regelingen van de Nederlandse gezondheidszorg en sociale zekerheid. Hij had recht op een bijstandsuitkering maar kreeg die niet, omdat hij geen adres had.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Pauline Meurs
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations