Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 16–17 | Cite as

De wereld achter het zachtgekookte eitje: Regeldruk en regelruimte in de verpleeghuiszorg

 • Hester van deBovenkamp
 • Annemiek Stoopendaal
 • Lieke Oldenhof
 • Roland Bal
Onderzoek

Samenvatting

Alle partijen zijn het erover eens: de regeldruk in de verpleeghuizen moet omlaag. Dat blijkt echter in de praktijk lastig. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam laten zien wat het begrip regeldruk allemaal behelst en dragen enkele oplossingsrichtingen aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

 • Hester van deBovenkamp
  • 1
 • Annemiek Stoopendaal
  • 1
 • Lieke Oldenhof
  • 1
 • Roland Bal
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations