Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 10–13 | Cite as

‘Nu moeten we springen’: Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter Viecuri

  • Bart Kiers
Interview
  • 30 Downloads

Samenvatting

De ziekenhuizen VieCuri en Laurentius zijn tot elkaar veroordeeld. ‘Als we niets doen, verdwijnt de complexe zorg uit de regio’, zegt Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van Viecuri in Venlo.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  • Bart Kiers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations