Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 7–7 | Cite as

Ouderen en ict

Redactioneel
  • 88 Downloads

Samenvatting

De nederlandse zorg vergrijst. de zorgverleners zijn gemiddeld ouder, de patiënten en cliënten zijn ouder, hun zorgvraag is complexer. Ook netwerken rondom oudere patiënten veranderen. Kinderen die mantelzorg verlenen, wonen steeds verder bij hun ouders vandaan.

De nederlandse zorg vergrijst. de zorgverleners zijn gemiddeld ouder, de patiënten en cliënten zijn ouder, hun zorgvraag is complexer. Ook netwerken rondom oudere patiënten veranderen. Kinderen die mantelzorg verlenen, wonen steeds verder bij hun ouders vandaan. ‘Dan wordt er gebeld. Moeder is ziek. Wilt u ernaartoe gaan? De sleutel ligt bij de buurvrouw’, vertelt huisarts en onderzoeker Paul Giesen over wat hij tegenkomt op de huisartsenpost. Hij wijst op consulten die langer duren en op zorgvragen die urgenter zijn. Onlangs was hij een van de sprekers op het Nationale Spoedzorgcongres van Guus Schrijvers. De acute zorg ziet dat veel meer moet worden samengewerkt met de vvt-sector. Met name de wijkverpleegkundige kan een belangrijke rol gaan spelen.

Op huisartsenposten kan de wijkverpleegkundige bijvoorbeeld een belangrijke schakelfunctie vervullen. En ook op de seh liggen kansen.

In Amsterdam is geëxperimenteerd met een wijkverpleegkundige die oudere patiënten bezoekt als ze op de seh liggen. Een van de resultaten is dat een kwart van de patiënten gelijk naar huis kan omdat de zorg thuis meteen kan worden geregeld. Dit laat zien dat een andere manier van kijken en organiseren veel mogelijkheden biedt om de zorg te verbeteren. Patiënt blij, zorgverlener blij en inkoper van de zorg blij.

Een van de succesfactoren bij de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden is de inzet van gebruiksvriendelijke ict. Het is cruciaal voor zorgverleners om snel inzicht te hebben in medische dossiers, toegangstijden, of bijvoorbeeld te zien waar bedden beschikbaar zijn. In dit magazine zetten we een aantal ontwikkelingen in de eerste lijn op een rij. Zoals de gang van zaken bij de toegang tot eerstelijnsverblijf (ELV). Sinds dit jaar is eerstelijnsverblijf opgenomen in de Zorgverzekeringswet. Vorig jaar maakten bijna 27.000 patiënten gebruik van een ELV-bed en meer dan driekwart van hen was ouder dan 75 jaar. In een aantal regio’s zijn centrale meldpunten waar artsen of verpleegkundigen 24 uur per dag inzicht krijgen in de beschikbaarheid van ELV-bedden. Voor de inrichting van de meldpunten bestaan geen standaarden. Dit leidt tot veel variatie. Er zijn websites, centrale meldpunten of websites in combinatie met telefonisch advies. In een aantal regio’s is er niets.

Ook voor de patiënt zelf is ict een handige manier om inzicht te krijgen en grip te houden op de zorgverlening en de ondersteuning. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft onlangs gepleit voor een persoonlijk digitaal zorgleefplan. Dit advies kan meteen in praktijk worden gebracht omdat de techniek al op de markt is. Bijvoorbeeld in de vorm van de app Quli die is ontwikkeld door Amarant, Arq, Pluryn, Dichterbij en het Leo Kannerhuis. Soms loopt de techniek op het beleid vooruit. Dat komt goed uit.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations