Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 11, pp 7–7 | Cite as

Ouderen en ict

Redactioneel
  • 104 Downloads

Samenvatting

De nederlandse zorg vergrijst. de zorgverleners zijn gemiddeld ouder, de patiënten en cliënten zijn ouder, hun zorgvraag is complexer. Ook netwerken rondom oudere patiënten veranderen. Kinderen die mantelzorg verlenen, wonen steeds verder bij hun ouders vandaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Hoofdredacteur

Personalised recommendations