Skip to main content

Slimme rolstoel vindt zelf de weg naar de keuken

Samenvatting

Een rolstoel zonder bestuurder rijdt door de gangen van de Haagse Hogeschool. Zonder tegen iets op te botsen. Voor de studenten mechatronica en hoofddocent Robotics and Control Rufus Fraanje een echt Eureka-moment: de eerste intelligente elektrische rolstoel rijdt. Het idee voor een intelligente rolstoel is vorig jaar ontstaan toen een gebruiker zich afvroeg waarom de rolstoel niet wat comfortabeler en gebruiksvriendelijker is. Hij dacht bijvoorbeeld aan automatisch rijden, zoals auto’s dat ook kunnen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Heeft u een innovatief idee?

Stuur het naar eindredactie@zorgvisie.nl o.v.v. rubriek De Innovatie

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bremmers, S. Slimme rolstoel vindt zelf de weg naar de keuken. Zorgvisie 47, 43 (2017). https://doi.org/10.1007/s41187-017-0036-x

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s41187-017-0036-x