Advertisement

Zorgvisie

, Volume 47, Issue 3, pp 43–43 | Cite as

Slimme rolstoel vindt zelf de weg naar de keuken

  • Suzanne Bremmers
De innovatie

Samenvatting

Een rolstoel zonder bestuurder rijdt door de gangen van de Haagse Hogeschool. Zonder tegen iets op te botsen. Voor de studenten mechatronica en hoofddocent Robotics and Control Rufus Fraanje een echt Eureka-moment: de eerste intelligente elektrische rolstoel rijdt. Het idee voor een intelligente rolstoel is vorig jaar ontstaan toen een gebruiker zich afvroeg waarom de rolstoel niet wat comfortabeler en gebruiksvriendelijker is. Hij dacht bijvoorbeeld aan automatisch rijden, zoals auto’s dat ook kunnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2017

Authors and Affiliations

  • Suzanne Bremmers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations