Zorgvisie

, Volume 46, Issue 7, pp 34–36

Lucratieve misdaad

Gezondheidszorg is kwetsbaar voor ransomware
  • Stef van Delft
Focus informatiebeveiliging

DOI: 10.1007/s41187-016-0115-4

Cite this article as:
van Delft, S. Zorgvisie (2016) 46: 34. doi:10.1007/s41187-016-0115-4
  • 11 Downloads

Samenvatting

Een ziekenhuis dat door ransomware wordt getroffen, heeft veel te verliezen. Dat maakt het een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Stef van Delft
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations