Zorgvisie

, Volume 46, Issue 7, pp 34–36 | Cite as

Lucratieve misdaad

Gezondheidszorg is kwetsbaar voor ransomware
  • Stef van Delft
Focus informatiebeveiliging
  • 11 Downloads

Samenvatting

Een ziekenhuis dat door ransomware wordt getroffen, heeft veel te verliezen. Dat maakt het een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Stef van Delft
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations