Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 40–41 | Cite as

Een Verkeerd Soort Zelfredzaamheid

  • Piet-Hein Peeters
Congres
  • 33 Downloads

Samenvatting

Hoogleraar Pieter Tops verdiepte zich in de geschiedenis van de Vogeltjesbuurt, een klassieke volkswijk in Tilburg. ‘Vroeger wilden we deze mensen werkelijk vooruithelpen, nu moeten ze vooral geen overlast veroorzaken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Piet-Hein Peeters
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations