Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 38–39 | Cite as

Digitalia

  • Herman Keppy
Article

Samenvatting

Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ gaan een jaar lang huizen van duizend alleenstaande inwoners met een hulpbehoefte voorzien van sensoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Keppy
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations