Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 35–35 | Cite as

‘Ik werd vaak gezien als de veeleisende moeder’

  • Carolien Stam
De cliënt spreekt
  • 63 Downloads

Samenvatting

‘Mantelzorgers zoeken veiligheid en goede zorg voor hun kwetsbare naaste’, weet Jacomien Wolfkamp uit rijke ervaring. ‘De klik met de zorgverleners is essentieel en brengt vertrouwen. Pas als dat vertrouwen tussen mantelzorger en zorgverlener er is, dan kun je zelf de zorg voor je kind loslaten.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Carolien Stam
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations