Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 30–32 | Cite as

‘Koop Een Map En Perforator’

  • Jessica Maas
Vluchtelingen
  • 28 Downloads

Samenvatting

Veel statushouders kampen met financiële problemen. Een gemiddeld vluchtelingengezin start volgens Vluchtelingenwerk al snel met 12.000 euro schuld. Met alle gevolgen van dien. ‘Ik teken er soms icoontjes bij.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Jessica Maas
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations