Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 23–23 | Cite as

Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

  • Bohn Stafleu van Loghum
Infographic movisie
  • 110 Downloads

Samenvatting

Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations