Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 18–19 | Cite as

Moslima én sociaal werker: Zoeken naar balans

  • José van der Waerden
Onderzoek

Samenvatting

Tweedegeneratie-migrantendochters met een baan in het sociaal werk zoeken hun weg tussen verschillende identiteiten en werelden. Hierin voelen ze zich niet altijd gesteund door hun beroepsgroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • José van der Waerden
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations