Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 17–17 | Cite as

Instituut voor publieke waarden: Aan de bel trekken

  • Bram Eidhof
Column
  • 71 Downloads

Samenvatting

Juan is 55 jaar. Het gaat niet goed met hem. Juan heeft al een jaar of drie geen vaste baan meer. En dagelijks pijn. Eigenlijk al sinds hij in 1990 een auto-ongeluk kreeg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bram Eidhof
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations