Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 14–16 | Cite as

Hulp dichtbij zorgt voor groeiende vraag

  • Sterre ten Houte de Lange
Wijkteams
  • 30 Downloads

Samenvatting

Wijkteams worden overspoeld met complexe hulpvragen en komen niet toe aan preventie en collectieve voorzieningen. En dat terwijl het doel van de decentralisatie juist was om zwaardere zorg te voorkomen.

‘We hebben constant te weinig mensen. Daarom verwijzen we vaak door naar specialistische tweedelijnshulp .’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Sterre ten Houte de Lange
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations