Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Drie Vragen Aan...

  • Deanne Radema
Drie vragen aan
  • 88 Downloads

Samenvatting

‘Het beroepscompetentieprofiel geeft aan wat sociaal werkers in huis moeten hebben om hun beroep nu en in de nabije toekomst goed te kunnen uitoefenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Deanne Radema
    • 1
  1. 1.Als extern adviseur verbonden aan Movisie

Personalised recommendations