Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Anarchie

  • Herman Keppy
Column
  • 67 Downloads

Samenvatting

Met 17 procent van de stemmen is Groep de Mos in maart de grootste partij in de Haagse raad geworden. Ik, (import-)Hagenaar, moet het ze nageven, ze hebben ook hun best gedaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Herman Keppy
    • 1
  1. 1.Eindredacteur van Zorg+Welzijn

Personalised recommendations