Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Naar voren

  • Piet-Hein Peeters
Redactioneel
  • 73 Downloads

Samenvatting

Best een hoopvol nummer dit. Collega Mariët Ebbinge was in Velp waar een specialist ouderengeneeskunde het prijswinnende Ons Raadhuis heeft opgezet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Piet-Hein Peeters
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur@pietheinpeeters

Personalised recommendations