Advertisement

Hoe willen patiënten betrokken worden bij verpleegkundige overdracht?

  • Guus MuntenEmail author
Kritisch bekeken
  • 78 Downloads

Context

Voor verpleegkundigen is het overdragen van informatie naar de volgende dienst een dagelijks terugkerende activiteit. Je wilt immers dat je collega's weten wat er speelt, zodat de patiëntenzorg zo vlekkeloos mogelijk voortgezet kan worden. De wijze waarop deze overdracht verloopt, varieert per afdeling en organisatie, net als de rol die de patiënt daarbij heeft. Terwijl de overdracht voorheen een uitsluitend professionele verpleegkundige aangelegenheid was, waarbij over de patiënt werd gesproken, is het nu vanuit (een) persoons- en herstelgericht oogpunt logisch dat de patiënt daar een veel actievere rol in neemt. Dat sluit bovendien (mooi) aan bij de visie om eigen regie en gedeelde besluitvorming in de praktijk te bevorderen.

Enige tijd geleden probeerden (Nederlandse) onderzoekers met behulp van een Cochrane-review antwoord te geven op de vraag wat de meest effectieve verpleegkundige overdracht is om de continuïteit van zorg te bevorderen.1Helaas lukte het niet om deze...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations