Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 7–7 | Cite as

Opdracht is opdracht

  • Corien Harder
Column
  • 79 Downloads

Samenvatting

Een intervisiesessie tijdens een studiemiddag. Intensief, maar vooral leerzaam. En confronterend.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Corien Harder
    • 1
  1. 1.Lecturer Practitioner, Fontys Hogeschool Mens & Gezondheid

Personalised recommendations