TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 15–15 | Cite as

Dossier voeding

  • Bohn Stafleu van Loghum
Dossier voeding
  • 73 Downloads

Samenvatting

Van ondervoeding tot overvoeding, van thuiszorg tot verpleeghuiszorg: voeding is onlosmakelijk verbonden met het verpleegkundig beroep. Een aantal nieuwe inzichten en ontwikkelingen op een rij.

Inhoud

Behandeling

Meer aandacht voor voeding

Woonzorgcentrum

Interventies bij ondervoeding

In de wijk

Ondervoeding bij ouderen

Smartfood

Apps en andere hulpmiddelen

Screenen

Het nut van SNAQ en MUST

Obesitas

Van verpleeghuis tot expertisecentrum

Preoperatief

Rol verpleegkundige

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations