TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 2–2 | Cite as

Nieuwe inzichten

  • Marian Adriaansen
Hoofdredactioneel
  • 27 Downloads

Samenvatting

In Nederland lijden veel patiënten aan ondervoeding en kampt ook een aanzienlijk aantal mensen met overgewicht, wat tot veel uiteenlopende lichamelijke klachten kan leiden. Lange tijd was aandacht voor voeding naar de marge van het handelen van verpleegkundigen verschoven en overgedragen aan de voedingsassistente.

In Nederland lijden veel patiënten aan ondervoeding en kampt ook een aanzienlijk aantal mensen met overgewicht, wat tot veel uiteenlopende lichamelijke klachten kan leiden. Lange tijd was aandacht voor voeding naar de marge van het handelen van verpleegkundigen verschoven en overgedragen aan de voedingsassistente. Sinds we weten dat veel oudere mensen en chronisch zieken ondervoed zijn en dat een goede voedingstoestand een positieve bijdrage levert aan genezing, wordt voeding ook voor verpleegkundigen weer belangrijker, hoewel het beter kan. Het afnemen van voedingsassessment-instrumenten als de MUST en de SNAQ gebeurt wel, maar wordt toch nog in een aantal gevallen als voorbeeld van administratieve registratiedwang beschouwd en niet direct gevolgd door een passende interventie. Omdat patiënten slechts enkele dagen in het ziekenhuis liggen, zijn ze weer snel uit het zicht na ontslag en krijgt het voedingsadvies geen vervolg. Ook op poliklinieken is er nog onvoldoende aandacht voor voeding. Het dossier van dit tijdschrift geeft veel handvatten voor goede interventies.

In Nederland is nog weinig aandacht voor gewichtsproblematiek bij verpleegkundigen zelf, in tegenstelling tot in de UK. Van de 1,3 miljoen medewerkers van de Engelse National Health Service blijken 700.000 een te hoog gewicht te hebben of zijn zelfs obees. Aan Engelse verpleegkundigen werd de suggestie gedaan om een badge met ‘ik ben te dik’ te dragen, vanuit de gedachte dat dragers van deze badge zich zo zouden schamen dat ze gemotiveerd raken om af te vallen. Er werden tevens mildere methoden toegepast, zoals een verplichte deelname aan afslank- en beweegcursussen. Maar ook aan omgevingsinvloeden wordt gewerkt. Vanaf 2020 komt er extra belasting op suikerrijke levensmiddelen die binnen ziekenhuizen te koop zijn. Dit alles vanuit de gedachte: teach what you preach. In Nederland hebben we nog weinig belangstelling voor deze invalshoek, maar wat niet is kan nog komen. Er zijn immers steeds meer rookvrije ziekenhuizen, terwijl het vroeger ondenkbaar zou zijn dat verpleegkundigen tijdens de pauze niet zouden kunnen roken. Inzichten veranderen.

TWITTER: @MARIANTVZ

MAIL: REDACTIE.TVZ@BSL.NL

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Marian Adriaansen
    • 1
  1. 1.Hoofdredactioneel

Personalised recommendations