Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 17–19 | Cite as

Onderzoek naar interventies bij ondervoeding

 • Frederike Vrijlandt-Bolscher
Dossier voeding

Samenvatting

Hoewel er in de ziekenhuizen ruime aandacht is voor ondervoeding, is dat in woonzorgcentra veel minder het geval. Toch is ook daar het bewaken en oplossen van voedingsproblemen een basale taak van de verpleegkundige. Welke inzichten zijn er over verpleegkundige interventies bij ouderen met ondervoeding in een woonzorgcentrum?

Referenties

 1. 1.
  Halfens R, Meesterberends E, Neyens JC, e.a. Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen: Rapportage resultaten 2015. Universiteit Maastricht; CAPHRI; 2016.Google Scholar
 2. 2.
  Kruizenga HM, Beijer S, Huisman-de Waal G, e.a. Richtlijn ondervoeding herkenning, diagnosestelling en behandeling van ondervoeding bij volwassenen. Stuurgroep Ondervoeding; 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Von Haehling S, Anker MS, Anker SD. Prevalence and clinical impact of cachexia in chronic illness in Europe, USA, and Japan: facts and numbers update 2016. J Cachexia Sarcopenia Muscle. 2016;7(5):507-9.Google Scholar
 4. 4.
  Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, e.a. European Working Group on Sarcopenia in Older People. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age and Ageing. 2010;39(4):412-423.Google Scholar
 5. 5.
  Correa-de-Araujo R, Harris-Love MO, Miljkovic I, e.a. The Need for Standardized Assessment of Muscle Quality in Skeletal Muscle Function Deficit and Other Aging-Related Muscle Dysfunctions: A Symposium Report. Frontiers in Physiology. 2017;8: 87.Google Scholar
 6. 6.
  Blauwhoff-Buskermolen S. Verminderde voedingstoestand bij kanker sarcopenie, cachexie en wasting. 2013. http://slideplayer.nl/slide/2079246/
 7. 7.
  Ziylan C. Undernutrition management and the role of protein-enriched meals for older adults. Proefschrift Wageningen University, 2016.Google Scholar
 8. 8.
  Van den Hogen E, Reijven N. Ondervoeding en nutritional assessment in de klinische setting. In: Former M, Asseldonk, van G, Drenth J, Duinen, van J, redacteuren. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek [Internet]. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. http://link.springer. com/10.1007/978-90-368-1075-3_1.
 9. 9.
  Schilp J, Kruizenga HM, Wijnhoven HAH, e.a. Effect diëtist bij ondervoede thuiswonende ouderen. Huisarts En Wet. 2013;56(10):498-501.Google Scholar
 10. 10.
  Feldblum I, German L, Castel H, e.a. Individualized nutritional intervention during and after hospitalization: the nutrition intervention study clinical trial. J Am Geriatr Soc. 2011;59(1):10-7.Google Scholar
 11. 11.
  Van Asselt DZB, Bokhorst-De van der Schueren MAE, e.a. Richtlijn Ondervoeding bij de Geriatrische Patiënt. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG); 2013. www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Richtlijn-Ondervoeding-geriatrische-patient-2013.pdf..
 12. 12.
  Mensink PAJS, de Bont MAT, Remijnse-Meester W, e.a. Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Ondervoeding. Huisarts en wetenschap. 2010;53(7):S7-10.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Frederike Vrijlandt-Bolscher
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations