TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 9–9 | Cite as

Het nieuwe jasje van TvZ ziet er mooi uit!

EEN TVZ-LEZER
  • Peter Bakens
Nieuws
  • 23 Downloads

Samenvatting

In de nieuwe TvZ is weer ruimte voor kritische noten van lezers. Veel abonnees zijn enthousiast over de nieuwe opmaak en het samengaan met het Nederlands Tijdschrift voor EBP. Deze briefschrijver denkt daar echter anders over.

Ingezonden Brief: ‘Doe normaal!’

In de nieuwe TvZ is weer ruimte voor kritische noten van lezers. Veel abonnees zijn enthousiast over de nieuwe opmaak en het samengaan met het Nederlands Tijdschrift voor EBP. Deze briefschrijver denkt daar echter anders over.

Halverwege het ‘dossier Opleiden’ neemt het leesplezier van de vernieuwde TvZ drastisch af, om net weer even op te leven bij de laatste pagina: de column van Hans van Dartel. Wat is er aan de hand? In de inleiding verneem ik dat het Nederlands Tijdschrift voor EBP is opgegaan in TvZ. Deze hype heb ik tot nu toe zorgvuldig buiten mijn pakket aan vakliteratuur kunnen houden. Een verstandige zet, getuige één van de recente adviezen van de Raad voor de Samenleving en Zorg. Nu krijg ik het ongevraagd via mijn jarenlange abonnement op TvZ domweg in de maag gesplitst. Het ene na het andere onzinnige en met hoog open deur-gehalte ‘verpleegkundig onderzoek’ passeert de revue. Liefst met veel Engelstalige termen: Hourly rounding klinkt toch veel wetenschappelijker dan ‘regelmatig aandacht geven aan je patiënt.’ Wat een treurige ontwikkeling: jezelf status verlenen door gebrekkig en halfbakken onderzoekjes te doen. Van de rubriek ‘proefschriften’ wordt mijn stemming zeker niet beter: zijn dit nu de voorbeelden van typisch verpleegkundige onderwerpen? Wat blijft hangen van ‘de meetlat’ is die oenige illustratie. Met respect voor collega Pieterbas Lalleman: zijn verhaal over leiderschap geeft mij een heads off-reactie, daar helpt geen moedertje Bourdieu meer of minder aan. Noch het panel, noch de doorgaans aardige boekbesprekingen van Rob Keukens brengen het plezier terug. Platgetreden paden zat in de natuur. En wat moeten we met professor Puras als we in eigen land Jim van Os kennen? Kortom, ik word bepaald niet wijzer van het eindresultaat van deze bezinning op vorm en inhoud. Met name de amechtige pogingen om vooral hoger opgeleid en wetenschappelijk verantwoord over te komen (getuige bijvoorbeeld ook de reportages over de functiedifferentiatie in twee ziekenhuizen) sorteren bij mij een tegenovergesteld effect: ik krijg er de kriebels van. En daarmee zijn we – inderdaad – weer terug bij de basiszorg: onder andere het verzachten van jeuk en pijn. TvZ: blijf trouw aan de kern van de verpleging: zorg verlenen. En ook dat hoeft niet vertaald te worden met basic care revisited.

Doe alstublieft normaal!

TvZ-publicatieprijs 2018

Op 14 mei 2018 reikt TvZ weer de TvZ-publicatieprijs uit. Deze tweejaarlijkse prijs gaat naar de verpleegkundige die de afgelopen twee jaar het beste artikel voor ons vakblad schreef.

Met de prijs wil TvZ verpleegkundigen stimuleren te publiceren over hun eigen beroepspraktijk. Om voor de prijs in aanmerking te komen moet een artikel gaan over relevante innovaties in de directe patiëntenzorg die implementeerbaar moeten zijn. Aan de prijs is een leuk geldbedrag verbonden.

De genomineerden voor de prijs zijn:

Suzanne Graat voor het artikel ‘Druppelsgewijs naar kwaliteit van leven’. Dit artikel stond in 2016 in TvZ 2 op pagina 48.

Marie Louise Luttik voor het artikel ‘Familiegerichte zorg’. Dit artikel stond in 2016 in TvZ 4 op pagina 48.

Sylvia Rave voor het artikel ‘Een passende aanraking’. Dit artikel stond in 2017 in TvZ 2 op pagina 50.

Mark van Veen voor het artikel ‘Interpersoonlijke sociaal-psychologische begeleiding’. Dit artikel stond in 2017 in TvZ 4 op pagina 19.

Purdey Lansink voor het artikel ‘Klinisch redeneren voor dialyseverpleegkundigen’. Dit artikel stond in 2017 in TvZ 6 op pagina 50.

REAGEREN

Wil je reageren op deze ingezonden brief, of op een ander artikel in deze TvZ? stuur je reactie naar redactie.tvz@bsl.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Peter Bakens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations