Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 9–9 | Cite as

Het nieuwe jasje van TvZ ziet er mooi uit!

EEN TVZ-LEZER
  • Peter Bakens
Nieuws
  • 87 Downloads

Samenvatting

In de nieuwe TvZ is weer ruimte voor kritische noten van lezers. Veel abonnees zijn enthousiast over de nieuwe opmaak en het samengaan met het Nederlands Tijdschrift voor EBP. Deze briefschrijver denkt daar echter anders over.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Peter Bakens
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations