Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 58–58 | Cite as

Bidden

  • Bart Cusveller
Column Ethiek

Samenvatting

In Denemarken verscheen onlangs een onderzoek naar zingeving onder vrouwen die voor de eerste keer bevallen. De Deense samenleving lijkt veel op die in Nederland: minder en minder mensen noemen zich godsdienstig. Toch bleken twee op de drie Deense vrouwen rond een bevalling te bidden voor gezondheid. Dat gaf verloskundigen en verpleegkundigen te denken. Ze zeggen holistische zorg te verlenen, inclusief aandacht voor zingeving. Nu blijkt bidden een gebruik waaraan zorgvragers niet alleen in het dagelijks leven hechten, maar ook wanneer ze zorg nodig hebben. Als dat zo is dan hebben zorgverleners gerede grond om aandacht te geven aan de ondersteuning van dit gebruik. Zou het niet onethisch zijn dit te negeren?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bart Cusveller
    • 1
  1. 1.docent en onderzoeker ZorgethiekHogeschool ViaaZwolleNederland

Personalised recommendations