Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 10–13 | Cite as

'Het draait om veerkracht van verpleegkundigen'

  • Adri van Beelen
Interview

Samenvatting

De Amerikaanse verpleegkundige en hoogleraar Cynda Rushton houdt dit jaar de Anna Reynvaanlezing. Ze is een autoriteit op het gebied van moral resilience, een lastig te vertalen begrip dat vooral gaat over veerkracht. Als hoofd van de School of Nursing van Johns Hopkins University in Baltimore (Verenigde Staten) houdt zij zich uitgebreid bezig met dit thema.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Adri van Beelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations