Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 49–49 | Cite as

‘Onderschat de overgang naar huis niet’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Onderzoek & praktijk
  • 138 Downloads

Samenvatting

Welke knelpunten ontstaan er zodra thuiswonende ouderen met ontslag gaan uit het ziekenhuis? Wat kan een verpleegkundig specialist hierin betekenen? Marieke Reijnen onderzocht het, bezien vanuit de oudere zelf, mantelzorgers en eerstelijnszorgprofessionals.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations