Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 55–55 | Cite as

Proefschriften

  • Bohn Stafleu van Loghum
Proefschriften
  • 63 Downloads

Samenvatting

Het doel van dit proefschrift was om de kwaliteit van een aantal meetinstrumenten op de intensive care (IC) te onderzoeken, waaronder twee pijnobservatieschalen voor mechanisch beademde IC-patiënten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations