Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 2, pp 44–47 | Cite as

Meer dan verbondenheid met thuis: De waarde van virtual reality in de zorg

 • Teatske van der Zijpp
 • Janienke sturm
 • Stefan van Rooijen
Onderzoek & praktijk
 • 68 Downloads

Samenvatting

De inzet van virtual reality (VR) kan bijdragen aan persoonsgerichte zorg, zo blijkt uit onderzoek.1,2 Het Máxima Medisch Centrum (MMC) maakt gebruik van de VR-toepassing VisitU, die voor meer verbondenheid met thuis zorgt. Hoe ervaren patiënten en verpleegkundigen deze technologie? En hoe draagt dit bij aan het welbevinden van de patiënt en de kwaliteit van zorg? Studenten van het Fontys Expertisecentrum Gezondheidszorg & Technologie zochten het uit.

Referenties

 1. 1.
  Jacobs G. Ont-wikkelen van verbindingen. Persoonsgerichtheid in zorg- en welzijnspraktijken. Waardenwerk, 2015;62/63, 172-183.Google Scholar
 2. 2.
  Lectoraat FHMG. Programmalijn Technologie in persoonsgerichte en evidence-based praktijkvoering in zorg en welzijn 2016. Bereikbaar via: https://connect.fontys.nl/instituten/fhmg/Studenten/vpk/Afstuderen/AfLectoraat/SitePages/Technologie.aspx.
 3. 3.
  Gomes GLI, Fernandes M, NóbregaI MML. Hospitalization anxiety in children: conceptual analysis. Rev Bras Enferm 2016;69(5), 884-9.Google Scholar
 4. 4.
  Mîndru DE, Stănescu RS, Mioara CM, e.a. Stress in pediatric patients – the effect of prolonged hospitalization. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi.2015;120(2), 417-23.Google Scholar
 5. 5.
  Van der Meide H, Olthuis G, Leget C. Feeling an outsider left in uncertainty – a phenomenological study on the experiences of older hospital patients. Scandinavian journ of caring sciences 2015;29(3), 528-536.Google Scholar
 6. 6.
  Yang NH, Dharmar, M, Hojman, NM, e.a. Videoconferencing to Reduce Stress Among Hospitalized Children. Pediatrics 2014;134,(1), 169-175.Google Scholar
 7. 7.
  Mosadeghi S, Reid MW, Martinez B, Rosen T, Spiegel BMR. Feasibility of an Immersive Virtual Reality Intervention for Hospitalized Patients: An Observational Cohort Study. JMIR Mental Health 2016;3.Google Scholar
 8. 8.
  De Jong A, De Maesschalck L, Legius M, e.a. Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs. Amsterdam, Nederland: Reed Business Education; 2015.Google Scholar
 9. 9.
  Huber M. How should we define health? The Bristish Medical Journal 2011;343.Google Scholar
 10. 10.
  Keyes CLM. The mental health continuum: From languishing to flourishing in life. Journal of Health and Behavior Research 2002;43(2), 207–222.Google Scholar
 11. 11.
  Bohlmeijer E T, Bolier L, Walburg JA, Westerhof GJ. Handboek Positieve psychologie: theorie, onderzoek en toepassingen. Amsterdam: Boom;2013.Google Scholar
 12. 12.
  Van der Zijpp TJ, Van Lieshout F, Frost D. Challenging and supporting Advanced Practice Nurse students in the Netherlands to use active, creative and participative methods in their facilitation of learning. International practice development journal 2011;1(1). Bereikbaar via: http://www.fons.org/library/journal/volume1-issue1/article7
 13. 13.
  Venkatesh V, Morris MG, Davis GB, Davis FD. User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS quarterly 2003; 425-478.Google Scholar
 14. 14.
  Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology 2006;3(2), 77-101.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

 • Teatske van der Zijpp
  • 1
 • Janienke sturm
  • 2
 • Stefan van Rooijen
  • 3
 1. 1.docent en onderzoeker bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid en het Lectoraat persoonsgerichte Praktijkvoering
 2. 2.lector Mens en Technologie bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
 3. 3.arts-innovator in het Máxima Medisch Centrum

Personalised recommendations