Advertisement

Huisarts Nu

, Volume 46, Issue 3, pp 110–115 | Cite as

Hoe bevlogen zijn Vlaamse huisartsen?

Een veldonderzoek
 • Roselinde Lenaerts
 • Jo Goedhuys
Onderzoek

Samenvatting

Na het literatuuronderzoek naar bevlogenheid (zie blz. 104) wilden we ook nagaan hoe bevlogen huisartsen in de praktijk zijn. Gepassioneerde huisartsen die hart en ziel in hun beroep leggen, kennen we allemaal. Toch staat deze groep zelden in de kijker. Onderzoek richt zich vooral op huisartsen met klachten zoals depressie en burn-out. Hoewel dit zeer belangrijk is, leek het interessant de focus eens te verleggen.

Literatuur

 1. 1.
  Schaufeli WB, Bakker AB. Werk en welbevinden: Naar een positieve benadering in de Arbeids- en Gezondheidspsychologie. Gedrag en Organisatie 2001;14:229–53.Google Scholar
 2. 2.
  Schaufeli WB, Bakker AB. Bevlogenheid: een begrip gemeten. Gedrag & Organisatie 2004;17:89–112.Google Scholar
 3. 3.
  Schaufeli WB, Bakker AB. UBES Utrechtse Bevlogenheidschaal Voorlopige Handleiding, 2003. Sectie Psychologie van Arbeid Gezondheid en Organisatie, Universiteit Utrecht. www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/Test%20Manuals/Handleiding_UBES.pdf
 4. 4.
  Hakanen J, Schaufeli WB, Ahola K. The Job Demands-Resources model: a three year cross-lagged study of burnout, depression, commitment and work engagement. Work and Stress 2008;22:224–41.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Salanova M, Schaufeli WB, Xanthopoulou D, Bakker AB. The gain spiral of resources and work engagement: Sustaining a positive worklife. In: Bakker AB & Leiter MP. Work engagement: A handbook of essential theory and research. New York: Psychology Press; 2010.Google Scholar
 6. 6.
  Bakker A. Een overzicht van tien jaar onderzoek naar bevlogenheid. Gedrag & Organisatie 2009;22: 336–53.Google Scholar
 7. 7.
  Schaufeli WB, Tarris T, Le Blanc P, et al. Maakt arbeid gezond? Op zoek naar de bevlogen werknemer. De psycholoog 2001;36:422–8.Google Scholar
 8. 8.
  Frederickson B. The value of positive emotion. American Scientist 2003;91:330–5.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Overzicht haio’s, seminariegroepen en coördinatoren. ICHO-statistieken 2016–2017.Google Scholar
 10. 10.
  Wachtposten Vlaanderen. Overzicht aantal artsen per wachtpost (30/3/2017).Google Scholar
 11. 11.
  Jaarstatistieken m.b.t. de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België, 2015. Publicatie van de Cel Planning van het Aanbod van de Gezondheidszorgberoepen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. http://overlegorganen.gezondheid. belgie.be/nl/documenten/hwf-statan-2015-0
 12. 12.
  Schäfer WLA, van den Berg M, Groenewegen P. De werkbelasting van huisartsen in internationaal perspectief. Huisarts Wet 2016. www.henw.org/archief/volledig/id12123-dewerkbelasting-van-huisartsen-in-internationaal-perspectief.html
 13. 13.
  Gallup. State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Leaders Worldwide. (2013). www.gallup.com/services/178517/state-global-workplace.aspx
 14. 14.
  Werkplezier en energie Zorgprofessionals anno 2014. Commercieel rapport VvAA en Triple i Human Capital. Bron: www.beroepseer.nl/images/stories/documenten/samenvatting_onderzoek_zorgprofessionals_vvaa_2014.pdf
 15. 15.
  Schaufeli WB. Van burn-out tot bevlogenheid. M&O, 2015: 15-31. www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/437.pdf
 16. 16.
  Towers Perrin. Ten steps tot creating an engaged workforce: key European findings. Towers Perrin global workforce survey 2005. Bron: http://wcats.co.za/wp-content/uploads/2012/03/Ten-steps-to-creating-an-engaged-workforce.pdf
 17. 17.
  Prins JT, Hoestra-Weebers, JEHM, Gazendam-Donofrio, SM, Dilingh GS, Bakker AB, Huisman M, Jacobs B, van der Heijden FMMA. Burn-out and engagement among resident doctors in the Netherlands: a national study. Medical Education 2010;44:236–47.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. 18.
  Godderis L, De Witte H, Vandenbroeck S, Van Belle E et al. Onderzoeksrapport: Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen. In opdracht van de FOD Volksgezondheid en de FOD Werkgelegenheid. KU Leuven en IDEWE, 2012.Google Scholar
 19. 19.
  Lorant V, Geerts C, D’Hoore W, Sauwens D, Remmen R, Peremans L, et al. Huisartsgeneeskunde: aantrekkingskracht en beroepstrouw bevorderen. Health Services Research (HSR). Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE); 2008. KCE reports 90A (D/2008/10.273/63)Google Scholar
 20. 20.
  Sonnentag S. Recovery, work engagment, and proactive behavior: A new Look at the interface between non-work and work. Journal of Applied Psychology 2003;88:518–28.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. 21.
  Ouweneel E, Schaufeli WB, Le Blanc P. Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Gedrag en Organisatie 2009;22:118–35.Google Scholar
 22. 22.
  Lenaerts R, Goedhuys J. Hoe bevlogen zijn Vlaamse huisartsen? Een veldonderzoek. Huisarts Nu 2017;46:110–5.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  De volledige dataset met statistische verwerking kan bij de auteur verkregen worden: roselinde.lenaerts@student.kuleuven.beGoogle Scholar

Copyright information

© Domus Medica (Belgie) 2017

Authors and Affiliations

 • Roselinde Lenaerts
  • 1
 • Jo Goedhuys
  • 2
 1. 1.
 2. 2.KU LeuvenLeuvenBelgium

Personalised recommendations