Advertisement

Hague Journal on the Rule of Law

, Volume 8, Issue 2, pp 311–321 | Cite as

Rule of Law as an Outcome of Crisis

Central-Eastern European Experiences 27 Years after the Breakthrough
 • Adam CzarnotaEmail author
Article

Abstract

After the collapse of communism countries of Central-Eastern Europe amended their constitutions and declared law-governed state as form of regimes. 27 years after collapse of communisms there is huge problem with rule of law. Formally is function but practice does not confirm it. The paper try to explain this phenomenon using theory of two transformations; visible and hidden one.

Keywords

Law-governed state Rule of law Post-communist transformation Central-Eastern Europe 

References

 1. Borucka-Arctowa M, Palecki K (eds) (2003) Sądy w opinii społeczeństwa polskiego. KrakówGoogle Scholar
 2. Czarnota A, Krygier M, Sadurski W (eds) (2005) Rethinking the rule of law after communism. Central European University Press, BudapestGoogle Scholar
 3. Hausner J, Marody M (eds) (2000) Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej? [The quality of governing. Poland closer to the Europan Union?]. Fundacja im. Fridricha Eberta-malopolska Szkola Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, KrakówGoogle Scholar
 4. Jarosz M (2004) Władza, przywileje, korupcja [Power, privilige, corruption]. Wydawnictwo Naukowe PWN, WarsawGoogle Scholar
 5. Kosikowski C (2003) Prawne aspekty prywatyzacji w Polsce [Legal aspects of privatisation in Poland]. In: Jarosz M (ed) Pułapki prywatyzacji [Traps of privatisation]. Instytut Studiow Politycznych PAN, Warsaw, p 41Google Scholar
 6. Krasnodębski Z (2003) Demokracja peryferii [Peripheral democracy]. GdanskGoogle Scholar
 7. Łoś M, Zybertowicz A (2000) Privatisation of the police state. Palgrave Macmillan, The Case of PolandGoogle Scholar
 8. Mączak A (1994) Klientela. Nieformalny system władzy w Polsce i w Europie XVI-XVIII w. [Clintelism. Informal systems of power in Poland and Europe from the XVIth to the XVIIIth century]. Semper, WarsawGoogle Scholar
 9. Mariański J (ed) (2002) Kondycja moralna społeczeństwa polskiego [The moral condition of Polish society]. Wydawnictwo WAM, KrakówGoogle Scholar
 10. Mokrzycki E, Rychard A, Zybertowicz A (eds) (2002) Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji [Lost dynamism? On the immaturity of the Polish democracy]. IFiS PAN, WarsawGoogle Scholar
 11. Rychard A (2002) Polityka i społeczeństwo w Polsce: ewolucja porządku instytucjonalnego [Politics and society in Poland: evolution of the institutional order]. In: Mokrzycki E, Rychard A, Zybertowicz A (eds) Utracona dynamika? O niedojrzałości polskiej demokracji [Lost dynamism? On the immaturity of the Polish democracy]. IFiS PAN, Warsaw, pp 147–171Google Scholar
 12. Sadurski W, Czarnota A, Krygier M (2005) Spreading democracy and the rule of law? The impact of EU enlargement for the rule of law. Democracy and constitutionalism in post-communist legal orders. Springer, New YorkGoogle Scholar
 13. Sajó A (2003) From corruption to extortion: conceptualization of post-communist corruption. Crime Law Soc Change 40:171CrossRefGoogle Scholar
 14. Staniszkis J (2001) Postkomunizm. Próba opisu [Postcommunism. An attempt to describe description]. slowo/obraz terytoria, GdańskGoogle Scholar
 15. Staniszkis J, Rich V (1999) Post-communism: emerging enigma. Jadwiga Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, WarsawGoogle Scholar
 16. Wedel JR (2001) Collision and collusion. The strange case of western aid to Eastern Europe, PalgraveGoogle Scholar
 17. Wincenty D (2002) Transformacja, prywatyzacja i czołowi aktorzy [Transformation, privatisation and the main actors]. Studia Polityczne 13:351–356Google Scholar
 18. Zajadło J (2001) Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego [Radbruch’s folmula. Philosophy of law on the border on legal positivism]. Arche, GdańskGoogle Scholar
 19. Zybertowicz A (1993) W uścisku tajnych służb: upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy [In the hug of the secret services: the collapse of communism and the post-nomenclatura system]. Antyk, KomorówGoogle Scholar
 20. Zybertowicz A (2002) Demokracja jako fasada: przypadek III R.P [Democracy as façade. The third Polish republic case]. In: Mokrzycki E, Ruchard A, Zybertowicz A (eds) Utracona dynamika. O niedojrzalosci polskiej demokracji (Lost dynamics. On immaturity of Polish democracy). Wydawnictwio IFiS PAN, Warszawa, pp 173–216Google Scholar

Copyright information

© T.M.C. Asser Press 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Adam Czarnota University of New South WalesSydneyAustralia

Personalised recommendations