Advertisement

Fizier

, Volume 36, Issue 1, pp 30–30 | Cite as

Leon van der wilk oranjefan in hart en nieren

  • Bohn Stafleu van Loghum
De gezichten van Fizi
  • 5 Downloads

Samenvatting

Mijn fascinatie voor Oranje ontstond in 1987. In dat jaar ging ik voor het eerst naar een wedstrijd van Oranje met mijn vader. Hij was ook controller en bestuurslid bij de KNVB. Deze wedstrijd Nederland-Griekenland in de Kuip was zo’n mooie belevenis dat ik sinds 1987 geen (!) thuiswedstrijd meer heb gemist, dus al ruim 30 jaar. Ook ga ik soms naar uitwedstrijden en toernooien.

Copyright information

© HEAD 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations