Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 5, pp 21–21 | Cite as

Op weg naar financieringsstelsel 2.0

  • Elise van Soest
Column
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het huidige financieringsstelsel in de zorg moet op de schop. Het geeft geen ruimte aan innovatie en de structuur is niet meer aan de burger uit te leggen.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • Elise van Soest
    • 1
  1. 1.Hoofd afdeling Business ControlNoordwest ZiekenhuisgroepAlkmaarNederland

Personalised recommendations