Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 3, pp 6–9 | Cite as

Emoties tot voor de komma

De persoonlijkheid achter de cijfers

  • John Bierings
  • Dick De Groot
Interview
  • 4 Downloads

Samenvatting

Mensen met een financieel beroep beschouwen zichzelf graag als zuiver rationeel. Ze worden daarin gesterkt door de nadruk die in hun werk op getallen ligt – ‘de cijfers liegen niet’ – maar de werkelijkheid is complexer. Volgens Dr. Andreas Wismeijer overschatten financials systematisch het belang van de ratio en onderschatten ze dat van hun emoties en psyche. Juist dat verkeerde zelfbeeld blijkt een hoge horde voor het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen in de werkcultuur. Daarover sprak hij onlangs op het Fizi Jaarevent, waar het thema ‘OntwIKkel, ben jij toekomstbestendig?’ voor de zorgfinancials centraal staat.

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

  • John Bierings
    • 1
  • Dick De Groot
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations