Advertisement

Fizier

, Volume 35, Issue 2, pp 10–13 | Cite as

‘Dure medicijnen vormen een weerbarstig en ingewikkeld dossier’

 • Rob de Rijke
 • Karin Beelen
 • Erik Meijer
Interview

Samenvatting

Het verstrekken van steeds duurdere medicijn stelt ziekenhuizen voor dilemma’s. Fizier ging daarover in gesprek met de apotheker, een oncoloog en een financial van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. ‘Sommigen vinden de discussie niet ethisch, maar het onderwerp is wel bespreekbaar geworden.’

Copyright information

© HEAD 2018

Authors and Affiliations

 • Rob de Rijke
  • 1
 • Karin Beelen
  • 1
 • Erik Meijer
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations