Advertisement

Geron

, Volume 19, Issue 1, pp 35–38 | Cite as

D-SCOPE: naar een positieve kijk op preventie bij kwetsbare ouderen

 • An-Sofie Smetcoren
 • Sarah Dury
 • Liebeth den Donder
 • Eva Dierckx
Participatie & ontwikkeling

Samenvatting

Dit artikel focust op kwetsbaarheid bij thuiswonende ouderen. Onderzoek binnen de gerontologie heeft aangetoond dat vele ouderen de wens uitdrukken om oud te worden in de vertrouwde leefsituatie, internationaal omschreven met de term ‘ageing in place’. Willen we ‘ageing in place’ op een kwaliteitsvolle manier mogelijk maken, dan is een vroegtijdige detectie van zorgbehoeften en zorgtekorten bij ouderen in kwetsbare situaties noodzakelijk. Om hieraan tegemoet te komen, werden in het kader van het D-SCOPE project 121 ouderen bevraagd naar hun ervaring van kwetsbaarheid.

Literatuur

 1. De Witte, Nico, Gobbens, Robbert, De Donder, Liesbeth, Dury, Sarah, Buffel, Tine, Schols, Jos, & Verté, Dominique (2013). The comprehensive frailty assessment instrument: Development, validity and reliability. Geriatric Nursing, 34(4), 274–281.Google Scholar
 2. Fried, L.P., Tangen, C.M., Walston, J., Newman, A.B., Hirsch, C. & Gottdiener, J. Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. The Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 56(3), M146–156.CrossRefGoogle Scholar
 3. Nasreddine, Z.S., Phillips, N.A., Bédirian, V., Charbonneau, S., Whitehead, V., Collin, I., & Chertkow, H. (2005). The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. Journal of the American Geriatrics Society, 53(4), 695–699.CrossRefGoogle Scholar
 4. Van Campen, Cretien (red.) (2011). Kwetsbare ouderen. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag.Google Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2017

Authors and Affiliations

 • An-Sofie Smetcoren
  • 1
 • Sarah Dury
  • 1
 • Liebeth den Donder
  • 1
 • Eva Dierckx
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations