Advertisement

Geron

, Volume 18, Issue 4, pp 65–68 | Cite as

Langer werken en pensionering: de rol van gezondheid

 • Anouk Koekkoek
 • Marleen Damman
Arbeid & inkomen
 • 66 Downloads

Samenvatting

Door veranderingen in de regelgeving rond (vervroegd) pensioen moeten veel oudere werknemers langer werken dan zij aanvankelijk hadden voorzien. De afgelopen decennia was een slechte gezondheid één van de redenen om vervroegd te stoppen met werken. Nu vervroegde pensionering alleen nog tegen hoge kosten een optie is, ontstaat de vraag hoe oudere werknemers – en met name degenen met gezondheidsklachten – nu denken over doorwerken en pensionering.

Literatuur

 1. Henkens, K., Solinge, H. van & Dalen, H van. (2013). Doorwerken over de drempel van het pensioen. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
 2. Rijn, R.M. van, Robroek, S.J.W., Brouwer, S. & Burdorf, A. (2014). Influence of poor health on exit from paid employment: a systematic review. Occup Environ Med 71: 295–301CrossRefGoogle Scholar
 3. Wind, A. de, Geuskens, G.A., Reeuwijk, K.G., Westerman, M.J., Ybema, J.F., Burdorf, A., Bongers, P.M. & Beek, A.J. van der (2013). Pathways through which health influences early retirement: a qualitative study. BMC Public Health, 13: 292.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Stichting Geron 2016

Authors and Affiliations

 • Anouk Koekkoek
  • 1
 • Marleen Damman
  • 2
 1. 1.afdeling SociologieUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Rijksuniversiteit Groningen (UMCG)GroningenThe Netherlands

Personalised recommendations