Mineral Economics

, Volume 31, Issue 1–2, pp 3–6 | Cite as

Marian Radetzki—a portrait of a close friend

 • Nils Lundgren
Comment
 • 13 Downloads

References

 1. Aguilera R, Radetzki M (2016) The price of oil. Cambridge University Press, Cambridge.  https://doi.org/10.1017/CBO9781316272527 CrossRefGoogle Scholar
 2. Karlsson S, Nordangård J, Radetzki M (2013) Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång. Ekerlids förlag, RigaGoogle Scholar
 3. Radetzki M (1972a) Den ihåliga välfärden. Wahlström & Widstrand, StockholmGoogle Scholar
 4. Radetzki M (1972b) Aid and development. Praeger, New YorkGoogle Scholar
 5. Radetzki M (1996) Klarspråk om arbetslöshet. SNS, StockholmGoogle Scholar
 6. Radetzki M (2005) Sverige, Sverige! Fosterland? En biografisk studie i integration. Dialogos, StockholmGoogle Scholar
 7. Radetzki M (2007) Engelskan – den nya svenskan? DN Kultur, 28 juniGoogle Scholar
 8. Radetzki M (2010) Människorna, naturresurserna och biosfären. SNS, StockholmGoogle Scholar
 9. Radetzki M, Lundgren N (2009) “En grön fatwa har utfärdats”, Ekonomisk Debatt, årg 37, nr 5, s 57–65Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Nils Lundgren
  • 1
 1. 1.StockholmSweden

Personalised recommendations