A study of a frozen mummy of a wild horse from the Holocene of Yakutia, East Siberia, Russia

Abstract

The paper presents a description of a rare finding of the partial frozen corpse of the Yukagir horse. Discovered from thawing deposits in northern East Siberia (Yakutia, Russia), its age is confirmed to be Mid-Holocene (about 4600 BP). The mummy had a preserved head with the neck and the back of the torso with the legs and tail. The Yukagir horse was relatively short, with short ears and tail. Compared to the modern breeds, including the Yakutian domestic horse, wild Przewalski’s horse, and extinct Lena horse, Equus lenensis, the Yukagir horse was closest to the latter, which was also confirmed by studies of the hair microstructure. The pollen and plant remains from the horse’s intestines indicated a preference to grasses. The late geological age of the Yukagir horse is an indication that this species survived the Pleistocene–Holocene crisis and lived through the Mid-Holocene in northern Eastern Siberia.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3

References

 1. Akaevsky AI (1975) Anatomiya domashnikh zhivotnykh. Izdatelstvo Kolos, Moscow (in Russian)

  Google Scholar 

 2. Andreev A, Schirrmeister L, Tarasov P, Ganopolski A, Brovkin V, Siegert C, Hubberten H-W (2011) Vegetation and climate history in the Laptev Sea region (Arctic Siberia) during Late Quaternary inferred from pollen records. Quat Sci Rev 30:2182–2199

  Article  Google Scholar 

 3. Arslanov HA, Chernov SB (1977) Ob absolyutnom vozraste Selerikanskoy loshadi. In: Vereschagin NK (ed) Fauna i Flora Antropogena Severo-Vostoka. Nauka, Leninrad, pp 76–78 (in Russian)

  Google Scholar 

 4. Balaschov NT (1961) Die Zucht der Przewalski-Pferde in Askania-Nova. In: Veselovsky Z (ed) Equus. Proceedings of the 1-st Intern. Symp. on Przewalski Horse. Nakladatelstvi Československe Akademie ved, Praha, ss 59–84

 5. Bannikov AG (1954) Mlekopitayushie Mongolskoy Narodnoy Respubliki. Izdatelstvo Vysshaya Shkola, Moscow (in Russian)

  Google Scholar 

 6. Boeskorov GG (2000) K istorii taksonomicheskih issledovanij pozdneplejstocenovyh loshadej Vostochnoj Sibiri i vklad professora A.A. Braunera v jeto napravlenie. In: Lobkov VA (ed) Chtenija pamjati A.A. Braunera. Materialy Mezhdunarodnoi Konferentsii. Astroprint, Odessa, pp 76–85 (In Russian)

  Google Scholar 

 7. Boeskorov GG, Protopopov AV, Mashchenko EN, Potapova OR, Kuznetsova TV, Plotnikov VV, Grigoryev SE, Belolyubskii IN, Tomshin MD, Shchelchkova MV, Kolesov SD, van der Plicht I, Tikhonov AN (2013) New findings of unique preserved fossil mammals in the permafrost of Yakutia. Dokl Biol Sci 452:291–295

  Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

 8. Boeskorov GG, Potapova OR, Protopopov AV, Plotnikov VV, Kirikov KS et al (2016) The Yukagir bison: analysis of a complete frozen mummy of the bison, Bison priscus from the early Holocene of Northern Eurasia. Quat Int 406:94–110

  Article  Google Scholar 

 9. Chernova OF, Boeskorov GG, Protopopov AV (2015) Identifikatsiya volos golocenovoi mumii Jukagirskoij loshadi, Equus spp. Dokl Akad Nauk. Obshhaya Biol 462(3):373–375 (In Russian)

  Google Scholar 

 10. Cherskiy ID (1891) Opisaniye kollektsii posletretichnykh mlekopitayushchikh zhivotnykh, sobrannykh Novo-Sibirskoyu ekspeditsiyey v 1885-1886 gg. Zapiski Akademii Nauk 65(1):1–706 (In Russian)

  Google Scholar 

 11. Formozov AN (1946) Snezhnyi pokrov kak factor sredy, ego znachenie v zhizni mlekopitayushikh I ptic SSSR. Materialy k poznaniyu fauny I flory SSSR. Moscovskoye obshestvo ispytateley prirody, Moscow (In Russian)

 12. Gabyshev MF (1957) Jakutskaya loshad. Jakutskoe Knizhnoe Izdatelstvo, Jakutsk (in Russian)

  Google Scholar 

 13. Gravendeel B, Protopopov A, Bull I, Duijm E, Gill F, Nieman A, Rudaya N, Tikhonov AN, Trofimova S, van Reenen GBA, Vos R, Zhilich S, van Geel B (2014) Multiproxy study of the last meal of a mid-Holocene Oyogos Yar horse, Sakha Republic, Russia. The Holocene 24:1288–1296. https://doi.org/10.1177/0959683614540953

  Article  Google Scholar 

 14. Gromov IM, Gureev AA, Novikov GA, Sokolov II, Strelkov PP, Chapskii KK (1963) Fauna SSSR. Mlekopitayushie. Opredelitel mlekopitaiushikh. Chast 2. (Kitoobraznye, Khishnye, Lastonogie, Nepanopalye, Parnopalye). Moscow-Leningrad, Academiya Nauk SSSR (in Russian)

 15. Guriev IP (1998) Evolutsiya domashnei loshadi. Nauka i Obrazovanie 1:51–57 (in Russian)

  Google Scholar 

 16. Kaplina TN, Lozhkin AV (1982) History of the development of vegetation in the coastal lowlands during the Holocene of Yakutia. Development of Nature in the Pleistocene and Holocene. Nauka, Moscow, pp 207–220 (in Russian)

  Google Scholar 

 17. Kirillova IV, Zanina OG, Kosintsev PA, Kulkova MA, Lapteva EG et al (2013) First find of the Holocene bison (Bison priscus Bojanus, 1827) frozen carcass on Chukotka. Dokl Ross Akad Nauk 452:466–469 (in Russian)

  Google Scholar 

 18. Kuzmina IE (1997) Loshadi Severnoi Evrazii ot Pliocena do Sovremennosti. Zoological Institute, RAS Press, Sankt-Petersburg (in Russian)

  Google Scholar 

 19. Kuznetsova TV, van der Plicht J (2009) Pozdnepleystotsenovyye i golotsenovyye loshadi Severnoy Yakutii. In: Barskova IS, Nazarova VN (eds) 200 Let Otechestvennoy Paleontologii. PIN RAN, Moscow, pp. 65–66 (in Russian)

 20. Kuznetsova TV, Sulerzhitsky LD, Siegert Ch (2001) New data on the “mammoth” fauna of the Laptev Shelf Land (Arctic Siberia). Proceedings of the First International Congress “The World of Elephants”. Rome 16–20 October 2001, pp. 289–292

 21. Lazarev PA (1980) Anthropogeovye loshadi Yakutii. Nauka, Moscow (in Russian)

  Google Scholar 

 22. Lazarev PA (2002) Kadastr mestonakhozhdeniy fauny mlekopitayushchikh pozdnego kaynozoya Yakutii. Nauka, Novosibirsk (in Russian)

  Google Scholar 

 23. Lazarev PA (2008) Krupnyye mlekopitayushchiye antropogena Yakutii. Nauka, Novosibirsk (in Russian)

  Google Scholar 

 24. Lazarev PA, Grigoriev SE, Plotnikov VV, Savvinov GN (2011) Nakhodki unikalnych ostatkov trupov loshadi I bizona v Verkhoyanskom rayone Yakutii. Probl Reg Ecol 4:13–18 (in Russian)

  Google Scholar 

 25. Librado P, Der Sarkissian C, Ermini L, Schubert M, Albrechtsen A, Fumagalli M et al (2015) Tracking of the origins of Yakutian horses and the genetic basis for their fast adaptation to Subarctic environments. PNAS 112(50):E6889–E6897. https://doi.org/10.1073/pnas.1513696112

  Article  PubMed  PubMed Central  CAS  Google Scholar 

 26. Liskun EF (1949) Exterier selskokhozyaystvennykh zhivotnykh. Gosudarstvennoye izdatelstvo selskokhozyaystvennoy literatury, Moscow (in Russian)

 27. McDonald GM, Velichko AA, Kremenetski CV, Borisova OK, Goleva AA et al (2000) Holocene treeline history and climate change across Northern Eurasia. Quat Res 53:302–311

  Article  Google Scholar 

 28. Monserud RA, Tchebakova NM, Denissenko OV (1998) Reconstruction of the mid-Holocene palaeoclimate of Siberia using a bioclimatic vegetation model. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 139:15–36

  Article  Google Scholar 

 29. Mook WG, van der Plicht J (1999) Reporting 14C activities and concentrations. Radiocarbon 41:227–239

  Article  CAS  Google Scholar 

 30. Nikolsky PA, Basilyan AE (2003) Mys Svyatoy Nos—opornyi razrez chetvertichnykh otlozheniy Yano-Indigirskoy nizmennosti. In: Balakireva (ed) Estestvennaya istoriya Rossiyskoy vostochnoy Arctiki v Pleistocene I Holocene. GEOS, Moscow, pp 5–13 (in Russian)

  Google Scholar 

 31. Pisaric MFJ, MacDonald GM, Velichko AA, Cwynar LC (2001) The late-glacial and post-glacial vegetation history of the northwestern limits of Beringia, from pollen, stomata and megafossil evidence. Quat Sci Rev 20:235–245

  Article  Google Scholar 

 32. Reimer PJ, Bard E, Bayliss A, Beck JW, Blackwell PG, Bronk Ramsey C, Buck CE, Cheng H, Edwards RL, Friedrich M, Grootes PM, Guilderson TP, Haflidason H, Hajdas I, Hatté C, Heaton TJ, Hoffmann DL, Hogg AG, Hughen KA, Kaiser KF, Kromer B, Manning SW, Niu M, Reimer RW, Richards DA, Scott EM, Southon JR, Staff RA, Turney CSM, van der Plicht J (2013) IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves, 0–50,000 years cal BP. Radiocarbon 55:1869–1887

  Article  CAS  Google Scholar 

 33. Sablin MV (1991) Vozmozhnoye sootnoshenie vidov krupnych mlekopitayushikh v faune tundro-stepi Severnoy Yakutii. Abstracts 6th Soveshaniya “Izuchenie Mamontov I Mamontovoi Fauny”. Zoological Institute, St. Petersburg, pp 48–49 (in Rusian)

  Google Scholar 

 34. Sulerzhitsky LD, Romanenko FA (1997) Vozrast I rasprostranenie “Mamontovoy fauny” v polyarnom regione Azii. Kriosfera Zemli 1(4):12–19 (in Russian)

  Google Scholar 

 35. Tikhonov VN, Kotrjen EG, Knyazev SP (1998) Populyatsionno-geneticheskie parametry aborigennykh Yakutskih loshadei v svyazi s filogeniei sovremennykh porod domashnei loshadi Equus caballus L. Genetika 6:796–809 (in Russian)

  Google Scholar 

 36. Tomirdiaro SV (1982) Arkticheskiy i subarkticheskiy tipy merzlotnogo lessa I vydelenie edomnykh formaciy shelfovogo I kontinentalnogo tipov. Nauka, Moscow (in Russian)

  Google Scholar 

 37. Velichko AA (1973) Prirodnyi process v Pleistocene. Nauka, Moscow (in Russian)

  Google Scholar 

 38. Velichko AA, Andreev AA, Klimanov VA (1997) Climate and vegetation dynamics in the tundra and forest zone during the Late Glacial and Holocene. Quat Int 41/42:71–96

  Article  Google Scholar 

 39. Vereschagin NK, Lazarev PA (1977) Opisaniye chastey trupa i skeletnykh ostatkov selerikanskoy loshadi. Trudy Zoologicheskogo Instituta, AN SSR 63: 85–185 (in Russian)

Download references

Acknowledgements

The authors thank Julia Mossman (Hot Springs, SD, USA) for editing the text.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Gennady G. Boeskorov.

Additional information

Communicated by: Jan M. Wójcik

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Boeskorov, G.G., Potapova, O.R., Protopopov, A.V. et al. A study of a frozen mummy of a wild horse from the Holocene of Yakutia, East Siberia, Russia. Mamm Res 63, 307–314 (2018). https://doi.org/10.1007/s13364-018-0362-4

Download citation

Keywords

 • Lena horse
 • Equus lenensis
 • Remains of frozen corpse
 • Morphology
 • Yakutia
 • Holocene