Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 7, Issue 2, pp 14–18 | Cite as

Patricia van Oppen: ‘De implementatie van onderzoek naar de praktijk moet beter’

  • Marijke Van Eijkeren
In gesprek met
  • 83 Downloads

Samenvatting

Patricia van Oppen is als onderzoeker, opleider en clinicus verbonden aan VUmc/GGZ in- Geest. Ze is meer onderzoeker dan clinicus, maar zou de klinische praktijk niet willen missen. Vorig jaar werd ze benoemd tot hoogleraar psychotherapie in de psychiatrie. Afgelopen maart hield ze haar oratie. Het gesprek vond voor die tijd plaats.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  • Marijke Van Eijkeren
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations