Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 6, Issue 5, pp 25–28 | Cite as

Wanneer is verandering een verbetering?

  • Dineke Smit
  • Frits Bosch
Forum

Samenvatting

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) werd ingevoerd om meer helderheid te krijgen over wat nu precies een bepaalde behandeling kost. Vervolgens werden er DOT’s ingevoerd, de DBC op weg naar transparantie. De kosten in de zorg bleven stijgen… Vanaf januari 2014 hebben we de Generalistische Basis GGZ met vier zorgproducten. Gaan deze ingrijpende veranderingen de beheersbaarheid van de kosten in de zorg en de zorg zelf verbeteren? We legden deze vragen voor aan een aantal gz- en eerstelijnspsychologen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

  • Dineke Smit
    • 1
  • Frits Bosch
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations