Advertisement

Psychopraktijk

, Volume 6, Issue 1, pp 28–31 | Cite as

Hechtingsangst en -vermijding bij kinderen en adolescenten

 • Katrijn BrenningEmail author
 • Bart Soenens
 • Caroline Braet
 • Guy Bosmans
Psychodiagnostiek

De kwaliteit van hechtingsrelaties is een belangrijke determinant voor het psychosociaal functioneren1. Hoewel hechtingrepresentaties het best beschreven kunnen worden aan de hand van twee dimensies (angst en vermijding)2, is er een gebrek aan instrumenten die beide hechtingsdimensies meten tijdens de lagere schoolleeftijd en de adolescentie. Dit artikel stelt de 'Experiences-in-Close-Relationships-Scale-Revised- Child-version' voor (ECR-RC), een zelf-rapportage vragenlijst om angstige en vermijdende hechting te meten bij kinderen en adolescenten.

Noten

 1. 1.
  Bowlby J (1980) Attachment and loss: Vol 3. Sadness and depression. New York: Basic BooksGoogle Scholar
 2. 2.
  Brennan PA ea (1998) Self-report measurement of adult attachment: An integrated overview. In Simpson JA & Rholes WS (eds) Attachment theory and close relationships. New York: Guilford Press (p 46-76)Google Scholar
 3. 3.
  Buysse A & Dewitte M (2004) Dutch translation of Experiences in Close Relationships Scale-Revised. Unpublished manuscript, Ghent University (Nederlandstalige versie: Marieke.Dewitte@Ugent.be)Google Scholar
 4. 4.
  Kerns KA ea (1996) Peer relationships and preadolescents’ perceptions of security in the child-mother relationship. Developmental psychology 32: 457-466CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Brenning K ea (2011) An adaptation of the Experiences in Close Relationships Scale-Revised for use with children and adolescents. Journal of social and personal relationships 28: 1048-1072CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Fraley RC ea (2000) An item response theory analysis of self-report measures of adult attachment. Journal of personality and social psychology 78: 350-365PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Brumariu LE & Kerns KA (2010) Parent-child attachment and internalizing symptoms in childhood and adolescence: A review of empirical findings and future directions. Development and psychopathology 22: 177-203PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Mikulincer M & Shaver PR (2007) Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change. New York: Guilford PressGoogle Scholar
 9. 9.
  Bowlby J (1988) A secure base: Clinical applications of attachment theory. London: RoutledgeGoogle Scholar
 10. 10.
  Ainsworth MDS (1969) Object relations, dependency, and attachment: A theoretical review of the infant-mother relationship. Child development 40: 969-1025PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Soenens B ea (2007) The intergenerational transmission of empathyrelated responding in adolescence: The role of maternal support. Society for personality and social psychology 33: 299-311CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Ryan RM ea (2006) The significance of autonomy and autonomy-support in psychological development and psychopathology. In Cicchetti D & Cohen D (eds) Developmental psychopathology: Vol. 1. Theory and methods. New York: Wiley (p 795-849)Google Scholar
 13. 13.
  Brenning K ea (2012) Attachment and depressive symptoms in middle childhood and early adolescence: Testing the validity of the emotion regulation model of attachment. Personal relationships 19: 445–464CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Shaver PR & Mikulincer M (2002) Attachment-related psychodynamics. Attachment and human development 4: 133–161PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Bosmans G (2011) De behandeling van depressie bij kinderen en jongeren: bruggen slaan tussen cognitieve gedragstherapie en gehechtheidstheorie. Gedragstherapie 44: 149–164Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2014

Authors and Affiliations

 • Katrijn Brenning
  • 1
  Email author
 • Bart Soenens
  • 1
 • Caroline Braet
  • 1
 • Guy Bosmans
  • 2
 1. 1.Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale PsychologieGhent UniversityBelgiumThe Netherlands
 2. 2.Vakgroep Gezins- en Orthopedagogiek (OE)UniversiteitLeuvenThe Netherlands

Personalised recommendations