Skip to main content

Precisiepsychiatrie

De GGZ heeft behoefte aan meer kennis over de ontwikkeling van nieuwe strategieën, en vooral ook over de mechanismen en de determinanten of omstandigheden waaronder deze werken bij nader gespecificeerde individuen. In plaats van de evidence-based benadering wil ik onder de vlag van ‘precisiepsychiatrie’ een lans breken voor een GGZ die hier serieus werk van maakt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Casey BJ ea (2013) DSM-5 and RDoC: progress in psychiatry research? Nature reviews neuroscience 14: 810–814

  Article  Google Scholar 

 2. Gordon E & Koslow SH (eds) (2011) Integrative neuroscience and personalized medicine. Oxford: Oxford University Press

  Google Scholar 

 3. Jain KK (2009) Textbook of personalized medicine. Dordrecht: Springer

  Book  Google Scholar 

 4. National Research Council (US) Committee on a framework for developing a new taxonomy of disease (2011) Toward precision medicine: Building a knowledge network for biomedical research and a new taxonomy of disease. Washington (DC): National Academies Press (US)

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jaap van der Stel.

Additional information

Dr. J. van der Stel is lector GGZ, Hogeschool Leiden en Senior-onderzoeker GGZ inGeest/VUmc (jaapvanderstel@gmail.com).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

van der Stel, J. Precisiepsychiatrie. PSYCHOPRAKTIJK 6, 14–17 (2014). https://doi.org/10.1007/s13170-014-0005-7

Download citation