Skip to main content

Het einde van de solist?

De dynamiek van de zorgmarkt wordt steeds meer zichtbaar. Zorg wordt in toenemende mate geëconomiseerd. We spreken niet meer over zorgvragen maar over zorgproducten. Dat de zorg wordt gebureaucratiseerd zal niemand zijn ontgaan! Je hebt een halve dagtaak nodig voor je administratie waarbij er vooral oog is voor de meetbare onderdelen van de zorg. Zorg wordt tevens beheerst door grote marktpartijen waarbij de solopraktijk zijn langste tijd lijkt te hebben gehad. Wat betekent dit voor ons als zelfstandige praktijkhouders? Moeten alle solopraktijken nu opgeheven worden en opgaan in grote zorggroepen? Willen we dit wel of hebben we niks te willen?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Noten

 1. Struijs JN ea (2009) Experimenteren met de keten-dbc diabetes. De eerste zichtbare effecten. Bilthoven: RIVM

  Google Scholar 

 2. Don FJH & Beek CC van (2010) Richtsnoeren zorggroepen. Den Haag: Nederlandse Mededingingsautoriteit

  Google Scholar 

 3. Til JT van ea (2010) De organisatie van zorggroepen anno 2010: Huidige stand van zaken en de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Bilthoven

 4. www.curageneralis.nl

 5. Zorgmakelaars Eldermans & Geerts: www.eldermans-geerts.nl/content/zorgmakelaar-algemeen.html

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dineke Smit.

Additional information

In deze rubriek vindt u informatie over wet- en regelgeving en de praktijkvoering van de hulpverlener. Drs. E.H. (Dineke) Smit, zelfstandig wetenschapsfilosoof, werkzaam bij de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen, beleid en onderzoek en secretaris van Cura Generalis i.o. (dineke@lve.nl); Drs. F. (Frits) Bosch, eerstelijnspsycholoog en bestuurslid van Cura Generalis i.o. en bestuurslid van de coöperatie Psyzorg 1e lijn Haarlemmermeer Kennemerland.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Smit, D., Bosch, F. Het einde van de solist?. PSYCHOPRAKTIJK 5, 32–34 (2013). https://doi.org/10.1007/s13170-013-0091-y

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s13170-013-0091-y