Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 9–10, pp 30–33 | Cite as

Kussen helpt voor beter contact bij dementie

  • Tea Keijl
Reportage
  • 5 Downloads

Samenvatting

Onderzoekers en designers van de Technische Universiteit Eindhoven werken samen met medewerkers en cliënten van Pleyade aan warme technologie. Zoals een geluidenkussen om beter contact te krijgen. Skipr woonde een verbetersessie bij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Tea Keijl
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations