Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 5, pp 66–66 | Cite as

Gerard Gerding: ‘In Italië gebeurt alles eerder dan elders’

  • Trix Broekmans
Kompas
  • 14 Downloads

Samenvatting

Zijn Italië-passie ontkiemde door de Alfa Romeo van zijn vader. Zelf heeft hij inmiddels twee Alfa’s, maar ook op de fiets doorkruist hij zijn favoriete land.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations