Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 29–34 | Cite as

Krasse knarren wonen preventief in een hofje

  • Trix Broekmans
Reportage
  • 10 Downloads

Samenvatting

In de Knarrenhof in Zwolle wonen nu nog vitale 60-plussers die niet naar een zorginstelling hoeven als ze iets mankeren want ze helpen elkaar waar nodig. Een hemel op aarde is het niet, maar de bewoners halen doorgaans wel het beste in elkaar naar boven..

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Trix Broekmans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations