Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 8–9 | Cite as

Kort bestek

  • Bohn Stafleu van Loghum
Kort bestek
  • 12 Downloads

Samenvatting

‘Door ook huidige medewerkers in te zetten bij werving, en bij het proces te betrekken, geef je ze ook op die manier waardering voor wie ze zijn en wat ze doen. Blije, betrokken en bevlogen professionals helpen zo hun eigen werkdruk te verlichten.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations