Advertisement

Skipr

, Volume 12, Issue 4, pp 40–42 | Cite as

Marktwerking en overheidsingrijpen gaan hand in hand

  • Bohn Stafleu van Loghum
Essay
  • 53 Downloads

Samenvatting

In het Nederlandse zorgstelsel met gereguleerde marktwerking is de hamvraag: hoe kan dit zodanig georganiseerd worden dat iedereen toegang heeft tot zorg van een goede kwaliteit, terwijl tegelijkertijd de betaalbaarheid voldoende in acht wordt genomen? Door het hinderpaalcriterium buitenspel te zetten, bijvoorbeeld, en door winstuitkering mogelijk te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations