Advertisement

Skipr

, Volume 11, Issue 6, pp 3–3 | Cite as

‘VBHC: de oplossing voor al uw problemen?’

  • Simon Broersma
Voorwoord
  • 208 Downloads

Samenvatting

“Value Based Healthcare, daar moeten we iets mee,” zo klinkt het in de bestuurskamers door het hele land. Wie anno 2018 in het jaarverslag, de website of in het netwerkcircuit niet praat over VBHC kan de tent al bijna sluiten. VBHC is de oplossing voor al uw problemen. Arbeidstekort? VBHC! Dure medicijnen? VBHC! Krimpregio? VBHC! Pijn aan uw kleine linkerteen? Misschien even aankijken voordat u naar de huisarts gaat, maar anders zeker VBHC!

“Value Based Healthcare, daar moeten we iets mee,” zo klinkt het in de bestuurskamers door het hele land. Wie anno 2018 in het jaarverslag, de website of in het netwerkcircuit niet praat over VBHC kan de tent al bijna sluiten. VBHC is de oplossing voor al uw problemen. Arbeidstekort? VBHC! Dure medicijnen? VBHC! Krimpregio? VBHC! Pijn aan uw kleine linkerteen? Misschien even aankijken voordat u naar de huisarts gaat, maar anders zeker VBHC!

Value Based Healthcare of één van de aanverwante begrippen als Triple Aim en Quadruple Aim worden te pas en vaak ook te onpas gebruikt. Hoog tijd voor Skipr om de thermometer in de Nederlandse zorg te steken. Wat kunnen we nu echt met het principe van patiëntwaarde = uitkomsten van zorg : kosten.

Uiteraard zijn de meningen verdeeld. Waar de één VBHC ziet als dé oplossing voor de uitdagingen in ons stelsel, heeft de ander bedenkingen. Is het niet het zoveelste managementspeeltje dat langskomt en over een paar jaar weer volledig van de radar is?

De vraag of VBHC met zijn uitkomstmetingen en ketenbekostiging en multidisciplinaire teams echt werkt is in feite niet zo belangrijk. En of een nieuw initiatief nu wel of juist geen VBHC is, is in mijn ogen zelfs totaal irrelevant. Feit is dat veel mensen en organisaties er in geloven en dat onder het mom van VBHC een pril vertrouwen lijkt te ontstaan tussen stakeholders die elkaar de afgelopen jaren geregeld de tent uit vochten. Meerjarencontracten worden afgesloten tussen verzekeraars en aanbieders, de professional en de bestuurder werken samen aan hogere kwaliteit van zorg en iedereen heeft de beste uitkomsten voor de patiënt voor ogen. Is het makkelijker om dit te bereiken als er een VBHC-stempel op de samenwerking staat? Ga dan gerust uw gang.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Simon Broersma
    • 1
  1. 1.Hoofdredacteur Skipr

Personalised recommendations